15 ÀREA d'ERE

UNITAT 1 . Blocs 15-16-17-18

Treball del MAPA MENTAL
 • Distribució en grups cooperatius. Tota la feina feta es presentarà en un únic dossier de grup.
 • Treball BLOC 15 per parelles
  • Subratllar el text i en 1 full que estarà enmig de la taula apunten frases curtes / paraules CLAUS.
  • En acabar comentar les paraules clau en el grup. Afegir o treure les que calguin i pensar en una imatge que il·lustri cada una de les frases / paraules CLAUS. Aquestes imatges es podran dibuixar o portar impreses per enganxar al Mapa Mental. Fer un esbós de les imatges al costat de les paraules apuntades als fulls.
  • Veure el vídeo de Jn 13, 1-20: https://www.youtube.com/watch?v=dpXjD7u9Aak
   • En el full respondre la pregunta: Quin és el sentit del relat de Joan sobre l'acció de Jesucrist de rentar els peus?
  • Veure el vídeos d Mc 14, 22-26: https://www.youtube.com/watch?v=rKyH1VrKzgY&t=2s
   • En el full respondre la pregunta: Per què Jesús compara la seva vida amb el pa i el vi en el relat de Marc?

 • Treball BLOC 16 individual:
  • Cada membre del grup llegeix i subratlla un fragment i posteriorment explica a la resta el que ha llegit.
  • 1r fragment: p. 90 - La condemna (només la introducció). Donar resposta a la pregunta: Que denunciava Jesús?
  • 2n fragment: p. 90 - Els romans (1r paràgraf). Donar resposta a la pregunta: Per què els romans consideraven als palestins un poble hostil, traïdors i desagraïts?
  • 3r fragment: p. 90 - Els romans (2n/3r/4t paràgraf). Donar resposta a la pregunta: Qui era Ponç Pilat i que va fer?
  • 4t fragment: p. 91 - Les autoritats religioses (1r paràgraf). Donar resposta a la pregunta: Descripció dels sacerdots. Qui era Caifàs? 
  • 5è fragment: p. 91 - Les autoritats religioses (2n/3r paràgrafs)Per què Jesús critica els sacerdots?

ACTIVITAT FINAL: Elaborar el MAPA MENTAL corresponent a aquests BLOCS
____________________
UNITAT 1 . blocs 13-14-16

En aquest enllaç teniu la FITXA "per estudiar" dels blocs 13-14 i 16 (el bloc 15 NO entra)


Enquesta U1 Bloc 12